O PROJEKTU

„Jsme společensky zodpovědnou firmou a snažíme se pomáhat a zlepšovat život všech zaměstnanců, partnerů, sousedů i široké veřejnosti. Aktivně podporujeme rozvoj regionu v oblasti školství, sociální a zdravotní péče, pomáháme také znevýhodněným jednotlivcům a skupinám. Snažíme se být dobrým sousedem komunitám, firmám i jednotlivcům. Společnost Foxconn se pomocí této kampaně aktivně snaží o podporu bezpečnosti silničního provozu i ochranu chodců nejen v bezprostředním okolí svých výrobních závodů, ale i na celém území měst, kde sídlí. Tedy v Pardubicích a v Kutné Hoře. V rámci dubna, měsíce bezpečnosti v České republice, jsme připravili kampaň “POZOR ZEBRA”, která má za úkol milou formou upozornit na nebezpečí spojená s dopravními nehodami chodců a podpořit prevenci a zásady správného chování v silničním provozu.“


Mgr. Radka Svobodová, MBA
Compliance, PR & Communications Manager